Pomembni datumi

18. 03. 2022 Rok za prijavo prispevka – oddaja razširjenega povzetka
15. 04. 2022 Obvestilo avtorjem o uvrstitvi prispevkov v program
13. 05. 2022 Rok za oddajo končnega prispevka
junij  2022 Konferenca OTS 2022