Pomembni datumi

20. 05. 2022 Rok za prijavo prispevka – oddaja razširjenega povzetka
10. 06. 2022 Obvestilo avtorjem o uvrstitvi prispevkov v program
29. 07. 2022 Rok za oddajo končnega prispevka
7. in 8. september 2022 Konferenca OTS 2022