Konferenca OTS

4. in 5. september 2024
MARIBOR

Organizacijski odbor

dr. Tina Beranič (vodja)

Špela Čučko

dr. Luka Pavlič

Lucija Brezočnik

Saša Brdnik

Luka Četina

Tjaša Heričko

dr. Katja Kous

Boris Lahovnik

Alen Rajšp

Vasilka Saklamaeva

Miha Strehar

dr. Viktor Taneski


Konferenco OTS organizira Inštitut za informatiko, UM FERI.