Spoštovane, spoštovani,

strokovna konferenca OTS že petindvajset let uresničuje svoje poslanstvo in zagotavlja platformo za izmenjavo praktičnih izkušenj in spoznanj glede uspešne vpeljave in inovativne uporabe sodobnih tehnologij in pristopov k razvoju informacijskih rešitev, ki omogočajo napredek na vseh področjih poslovanja organizacij kot tudi delovanja in življenja posameznikov v že skoraj pretirano digitalizirani družbi.

Ponosni smo, da konferenca že četrt stoletja prispeva k boljši povezanosti informatikov, arhitektov in razvijalcev naprednih informacijskih rešitev, računalničarjev in IT strokovnjakov kot tudi akademske sfere in gospodarstva. Ponosni smo tudi na izjemne uspehe sodelujočih podjetij v mednarodnem in domačem prostoru, kar dokazuje izjemno strokovnost in visok nivo znanja, ki ga premoremo v tej regiji, pa tudi sposobnost, da se odlične tehnološke rešitve uspešno vpeljejo in udejanjijo kot dejanska dodana vrednost za končne uporabnike.

Veseli nas, da k temu prispevajo tudi nekdanji in aktualni študenti, ki izkoristijo možnost brezplačne udeležbe ter tako pridobijo vpogled v aktualne tehnologije in postopke dela svojih bodočih delodajalcev, ali pa se jim poraja ideja in dobijo vzpodbudo za lasten podjem. Zanemariti pa ne velja prispevka udeležencev konference k bogatenju slovenskega izrazoslovja in besedišča na širšem strokovnem področju informatike in informacijskih tehnologij.

Vljudno vabljeni, da v vlogi avtorja prispevka, predavatelja, organizatorja delavnice in/ali pokrovitelja tudi letos prispevate k uresničevanju poslanstva konference.

Iskreno upamo, da se srečamo na jubilejni 25. konferenci OTS!

Prof. dr. Marjan Heričko