Spoštovane, spoštovani,

 

več kot 270 sodelujočih na konferenci OTS 2018 nedvomno dokazuje aktualnost tematik, ki jih naslavljamo v sklopu predstavitev ter delavnic na tem tradicionalnem dvodnevnem dogodku, ki že dobrih dvajset let pomembno prispeva k povezovanju gospodarstva in univerze ter predstavlja mehanizem za obojestranski pretok in izmenjavo znanja  ter izkušenj. Konferenca namreč ponuja rešitve ali pa vsaj usmeritve, kako se uspešno nasloviti aktualne izzive, s katerimi se informatiki, programski inženirji, računalničarji, podatkovni znanstveniki, arhitekti, razvijalci ter upravljalci informacijskih rešitev in storitev srečujemo pri svojem vsakdanjem delu.

Prehajamo v obdobje obogatene inteligence in razvoja, vodenega z umetno inteligenco. Digitalno preobrazbo in vzpostavitev novih ekosistemov omogočamo z digitalnimi platformami, ki jih razvijamo z uporabo najsodobnejših tehnologij in pristopov. Principe agilnosti udejanjamo in smiselno prilagajamo značilnostim različnih okolij, vse z namenom zagotoviti pričakovano in željeno odzivnost, a ne na račun kakovosti, pri čemer je eden izmed pomembnejših vidikov zagotovo informacijska varnost in skrb za zasebnost. Čeprav velepodatki in z njo povezane inteligentne tehnološke rešitve omogočajo izluščiti in pridobiti nova znanja, pa ni rečeno, da jih smemo tudi poljubno uporabiti. Razen novitetam pa našo pozornost in ustrezno skrb zahteva tudi zagotavljanje nemotenega delovanja in nenehne posodobitve obstoječih rešitev, ki v mnogih primerih predstavljajo osnovo za razvoj tako željenih inovativnih rešitev in storitev.

Vljudno vabljeni, da na OTS 2019 predstavite svoje skozi konkretne projekte pridobljene izkušnje z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij in pristopov. Prepričani smo, da lahko s pripravo članka in predavanja, izvedbo delavnice ali sodelovanjem v vlogi pokrovitelja pomembno prispevate k odličnosti štiriindvajsete konference OTS 2019, hkrati pa bomo skupaj oblikovali dobre prakse in prispevali k njihovi uveljavitvi v svojih okoljih!!

 

prof. dr. Marjan Heričko
predsednik konference OTS 2019