Spoštovane, spoštovani,

strokovna konferenca OTS že petindvajset let uresničuje svoje poslanstvo in zagotavlja platformo za izmenjavo praktičnih izkušenj in spoznanj glede uspešne vpeljave in inovativne uporabe sodobnih tehnologij in pristopov k razvoju informacijskih rešitev, ki omogočajo napredek na vseh področjih poslovanja organizacij kot tudi delovanja in življenja posameznikov v že skoraj pretirano digitalizirani družbi.

Ponosni smo, da konferenca že četrt stoletja prispeva k boljši povezanosti informatikov, arhitektov in razvijalcev naprednih informacijskih storitev in rešitev, računalničarjev in IT strokovnjakov kot tudi akademske sfere in gospodarstva. Ponosni smo tudi na izjemne uspehe sodelujočih podjetij v mednarodnem in domačem prostoru, kar dokazuje izjemno strokovnost in visok nivo znanja, ki ga premoremo v tej regiji, pa tudi sposobnost, da se odlične tehnološke rešitve uspešno vpeljejo in udejanjijo kot dejanska dodana vrednost za končne uporabnike.

Veseli nas, da k temu prispevajo tudi nekdanji in aktualni študenti, ki pridobijo vpogled v aktualne tehnologije in postopke dela svojih bodočih delodajalcev, ali pa se jim poraja ideja in dobijo vzpodbudo za lasten podjem. Zanemariti ne velja prispevka udeležencev konference k bogatenju slovenskega izrazoslovja in besedišča na širšem strokovnem področju informatike in informacijskih tehnologij.

Program konference vključuje zanimiva predavanja uveljavljenih domačih strokovnjakov, ki bodo predstavili svoje izkušnje in dokazano uspešne pristope k naslavljanju arhitekturnih in operativnih izzivov, povezanih z vpeljavo umetne inteligence in strojnega učenja, poslovno inteligenco, učinkovito obdelavo velepodatkov in podatkovnih tokov, apliciranjem vzorcev pri zasnovi mikrostoritvenih in brezstrežniških arhitektur, uveljavljanjem digitalnih denarnic, izkoriščanjem zmožnosti tehnologije veriženja blokov ter agilnimi pristopi in tehnologijami za razvoj mobilnih, spletnih in oblačnih rešitev ter njihovo integracijo, tudi na osnovi odprtokodnih rešitev.

Iskreno upamo, da se srečamo na jubilejni 25. konferenci OTS!

prof. dr. Marjan Heričko
predsednik konference OTS 2022