Na voljo je Zbornik v elektronski obliki.

  

Spoštovane, spoštovani,

Informatika in informacijske tehnologije nedvomno omogočajo prebojne inovacije na vseh področjih poslovanja organizacij in našega vsakdanjega življenja. Vseprisotne rešitve in storitve prispevajo k digitalizaciji, poslovni odličnosti in višji kakovosti sodelovanja ter bivanja, a le v primeru, ko je umetna inteligenca nadgrajena in obogatena z razumom človeka. Zato je nujno, da se zavedamo pasti in izzivov razvoja tovrstnih rešitev ter jih hkrati znamo ustrezno ovrednotiti glede na namen uporabe in domeno apliciranja. Podobno kot npr. konkretne izkušnje dokazujejo, da se ob primernem načrtovanju in razvoju tehnologija veriženja blokov lahko učinkovito in smiselno uporabi tudi v zahtevnih poslovnih procesih.

Zasnova in razvoj novih produktov že desetletja temelji na agilnih vrednotah, porazdeljenih interdisciplinarnih skupinah ter avtomatiziranih orodjih in virtualnih okoljih. Vse bolj porazdeljene in decentralizirane pa so tudi infrastrukture in aplikacije, ki so sposobne razpoznati enotno identiteto uporabnikov. Za vzpostavitev zaupanja morajo tehnološkim rešitvam slediti tudi ustrezni organizacijski pristopi in novi regulativni okviri ter hkratna nenehna skrb za ozaveščanje uporabnikov.

Program predavanj dokazuje, da tudi letošnja konferenca omogoča vpogled v najaktualnejše tehnološke in organizacijske trende prav na vseh ključnih področjih računalništva in informatike. In kot je to že običaj – skozi predstavitve praktičnih izkušenj omogoča kritično ovrednotenje uporabnosti posameznih pristopov, tehnologij in orodij. Zato vljudno vabljeni k druženju in skupnemu oblikovanju obogatene inteligence!

prof. dr. Marjan Heričko
predsednik konference OTS 2019