Konferenca OTS

6. in 7. september 2023
MARIBOR

Pomembni datumi

Petek, 19. 5. 2023 26. 5. 2023 Najava prispevkov (razširjen povzetek)
Petek, 2. 6. 2023 Obvestilo o uvrstitvi na program konference OTS 2023
Petek, 28. 7. 2023 Oddaja končnega prispevka
Sreda in četrtek, 6. in 7. 9. 2023 Konferenca OTS 2023