Konferenca OTS

6. in 7. september 2023
MARIBOR

Organizacijski odbor

dr. Tina Beranič (vodja)

Špela Čučko

dr. Luka Pavlič

Lucija Brezočnik

Saša Brdnik

Luka Četina

Marko Gluhak

Tjaša Heričko

Tilen Hliš

dr. Katja Kous

Boris Lahovnik

Alen Rajšp

Miha Strehar


Konferenco OTS organizira Inštitut za informatiko, UM FERI.