Konferenca OTS

6. in 7. september 2023
MARIBOR

Za avtorje

Vljudno vas vabimo, da se nam s člankom pridružite 6. in 7. septembra 2023 na

26. konferenci OTS 2023 Sodobne informacijske tehnologije in storitve 

in s tem prispevate k njeni uspešni izvedbi.

Tudi letos bo konferenca ponudila vpogled v aktualna dogajanja, razmislek o smernicah razvoja sodobnih informacijskih rešitev in storitev ter skušala poiskati odgovore na izzive, s katerimi se informatiki srečujemo pri svojem vsakodnevnem strokovnem delu. 

Aktualne teme

Na konferenci vam ponujamo možnost predstavitve vaših pogledov, rešitev in izkušenj v okviru naslednjih aktualnih tem: 

 • sodobne programske in razvojne platforme, 
 • organizacijski vidik razvoja sodobnih informacijskih rešitev in storitev, 
 • avtomatizacija programskega inženirstva, 
 • avtomatizacija inženirstva inteligentnih sistemov, 
 • razvoj informacijskih rešitev, podprt z inteligentnimi pomočniki,  
 • inteligentne rešitve in storitve, 
 • razvoj digitalnih storitvenih platform, 
 • sodobne arhitekture IT rešitev, 
 • mikro-storitvene arhitekture, 
 • uporaba in razvoj sodobnih mobilnih in spletnih rešitev, 
 • računalništvo v oblaku, 
 • učinkovito upravljanje in obdelava (vele) podatkov, 
 • kibernetska varnost, zasebnost, digitalne identitete, zanesljivost, zaupanje, 
 • neprekinjen razvoj – DevOps, DevSecOps, XOps, 
 • uporabniško in poslovno usmerjen razvoj storitev, 
 • decentralizirane rešitve in storitve, Web3, 
 • integracija z navideznimi (meta) svetovi, 
 • poslovno obveščanje in poslovna inteligenca, 
 • internet stvari, digitalni dvojniki, 
 • družba 5.0 in industrija 5.0, 
 • IT kot gonilna sila zelenega prehoda, 
 • normativni in zakonodajni vidiki razvoja in uvajanja informacijskih rešitev in 
 • informatizacija poslovnih procesov s pomočjo umetne inteligence.

Še posebej vabimo k sodelovanju avtorje, ki bi v svojih prispevkih podali praktične izkušnje s: 

 • sodobnimi ogrodji za razvoj spletno naravnanih rešitev (React, Angular, Vue,js, Angular Universal, Node.js, Next.js), 
 • smernicami razvoja programskih jezikov (Java, Go, C#, Scala, Kotlin, Rust, Swift itd.), 
 • sodobnimi platformami za razvoj zalednih sistemov (JEE, .NET, na Node.JS temelječa ogrodja ipd.), 
 • razvojem informacijskih rešitev z malo ali nič programiranja (low-code/no-code), 
 • uporabo različnih platform tehnologije veriženja blokov (Ethereum, IOTA, Hyperledger) za razvoj celovitih rešitev, 
 • uporabo različnih pristopov in tehnologij za razvoj decentraliziranih rešitev in storitev (dApps, web3, pametne pogodbe, NFT, metaverse), 
 • uporaba decentraliziranih ali samo-upravljanih identitet in razvoj rešitev in storitev, ki te podpira, 
 • pristopi in tehnologijami razvoja oblakom prilagojenih rešitev (»serverless-backend«, Docker, Kubernetes, »cloud native«), 
 • naslavljanjem izzivov, povezanih z informacijsko varnostjo, zasebnostjo, digitalno etiko, varovanjem osebnih podatkov, 
 • računanje in procesiranje zaupnih podatkov (na nezaupanja vrednih lokacijah), 
 • neprekinjenimi procesi razvoja in dobave rešitev, 
 • učinkovitim hranjenjem in obdelavo podatkov (»big, fast and smart data«, Apache Kafka, Apache Flink, Apache Spark, …), 
 • podporo realnočasovni obdelavi podatkov (npr. Apache Spark, Apache Storm, Kafka), 
 • zagotavljanjem platform masovnih podatkov s pomočjo ekosistemov, kot so Hadoop, Spark ipd., 
 • podatkovnim rudarjenjem nad masovnimi podatki shranjenimi v HDFS z uporabo orodij npr. Mahout, Teradata, Spark Mlib, 
 • izkoriščanjem podatkovnih tehnologij in rešitev NoSQL (Redis, Neo4j, DynamoDB, Cassandra, HBase) in NewSQL (VoltDB, NuoDB, CloudSpanner, Clustrix, SAP Hana), 
 • zagotavljanjem podatkovnih jezer, prostorov, kolišč in tkiv (lake, space, lakehouse, fabric), 
 • pripravo podatkovnih skladišč, vključno s čiščenjem, transformacijo in maskiranjem podatkov, 
 • učinkovitim poročanjem in vizualizacijo podatkov in rezultatov, 
 • produkcijskim nameščanjem in vzdrževanjem gruč, 
 • inteligentnimi digitalnimi platformami (tudi v oblaku) in njihovo uporabo v konkretnih rešitvah, 
 • algoritmičnimi poslovnimi procesi, 
 • vzpostavitvijo bimodalnega IT / vpeljavo naprednih razvojnih pristopov, 
 • uporabo sodobnih orodij in pristopov za (samodejno) zagotavljanje kakovosti ter upravljanjem tehničnega dolga, 
 • prilagajanjem, vzpostavitvijo ter razširljivostjo (skalabilnostjo) pristopov agilnega razvoja, 
 • razvojem rešitev na osnovi nadgrajene inteligence (»augmented intelligence«), 
 • tehnologijami za razvoj sodobnih mobilnih informacijskih rešitev in storitev (React Native, Flutter, Xamarin ipd.), 
 • razvojem in integracijo storitve pametnih mest, stavb itd., 
 • integracijo informacijskih rešitev z uporabo sodobnih pristopov (npr. mikrostoritve ipd.), 
 • razvojem spletnih uporabniških vmesnikov po principu “microfrontend” in 
 • razvojem reaktivnih zalednih sistemov, obdelavo reaktivnih tokov (reactive streams). 

Pomembni datumi

Petek, 19. 5. 2023 26. 5. 2023 Najava prispevkov (razširjen povzetek)
Petek, 2. 6. 2023 Obvestilo o uvrstitvi na program konference OTS 2023
Petek, 28. 7. 2023 Oddaja končnega prispevka
Sreda in četrtek, 6. in 7. 9. 2023 Konferenca OTS 2023

Navodila za oddajo povzetka

Razširjene povzetke v obliki MS Word (naslov, avtor(ji), organizacija, povzetek – 400 do 600 besed) pošljite na prispevki@ots.si. 

Avtorji prispevkov ne plačajo kotizacije. 

Več informacij je na voljo pri organizatorjih konference (info@ots.si). 


V pričakovanju vaših prispevkov na 26. konferenci OTS 2023 vas lepo pozdravljamo. 

Navodila za oddajo prispevka

Zahvaljujemo se vam za vaš trud pri sooblikovanju konference OTS 2023.

Navodila za oblikovanje prispevka so na voljo tukaj.
Prosimo vas, da prispevke pripravite glede na pripravljeno predlogo in jih oddate v obliki MS Word.

Prosimo vas, da nam končne verzije prispevkov posredujete najkasneje do 28. 7. 2023 na prispevki@ots.si.