Konferenca OTS

6. in 7. september 2023
MARIBOR

Capture The Flag

Preizkusite se v veščinah informacijske varnosti in etičnega hekanja v simuliranem okolju.

V organizaciji Hack kluba FERI, s podporo podjetja Viris d.o.o. bomo tudi v okviru konference OTS 2023 organizirali tekmovanje Capture the Flag (CTF).

 

Capture The Flag je namenjen reševanju izzivov s področja informacijske varnosti. Tekmovalci morajo izkazati znanje in poznavanje področja informacijske varnosti ter etičnega hekanja, pokazati pa morajo tudi dobršno mero iznajdljivosti. Namen tekmovanja je soočenje tekmovalcev z raznolikimi izzivi, jih vzpodbuditi h kreativni in iznajdljivi uporabi informacijske tehnologije ter jim na zabaven način predstaviti koncepte računalniške varnosti.

 

Tekmovanje bo zasnovano kot vrsta različno težavnih izzivov v obliki nalog, ki jih lahko hkrati rešuje večje število udeležencev. Vse, kar potrebujete, je prenosni računalnik. Sodelovanje v tekmovanju bo primarno potekalo preko spletnega portala, prijava pa je brezplačna za vse udeležence konference.

 

Tekmovalne skupine lahko tvorijo posamezniki ali manjše skupine. Tekmovalci, ki bodo do konca konference dosegli najvišje število točk v najkrajšem času, bodo prejeli praktično nagrado. Najboljšim ekipam in posameznikom bomo podobno kot v preteklih letih zagotovili podporo in pomoč pri sodelovanju na mednarodnih CTF tekmovanjih.

 

Najboljše uvrščeni tekmovalci z zadnjega OTS CTF izziva, vsi študenti Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, so bili s podporo podjetja Viris nagrajeni z brezplačno udeležbo na mednarodni konferenci s področja informacijske varnosti, ki se je odvijala v Novem Sadu med 13. in 15. septembrom 2019. Organizatorji BalCCon2k19 konference so prav tako pripravili CTF tekmovanje, kjer je ekipa Virisa s pomočjo študentov dosegla 1. mesto.

 

Tekmovanje Capture The Flag bo na voljo ves čas izvajanja konference, naloge pa niso časovno omejene in bodo različno točkovno ovrednotene glede na stopnjo težavnosti. Rezultati se bodo zbirali in prikazovali na spletnem portalu, na katerem bodo udeleženci našli naloge in oddali svoje rešitve. Cilje nekaterih izzivov bo možno doseči le z uporabo raznih običajnih programov ali brskanjem po internetu, pri drugih pa bo potrebno dostopati do posebnih strežnikov, namenjenih tekmovanju.

 

Letos bodo tekmovanje pripravili člani Hack cluba FERI. Hack Club FERI je bil ustanovljen v začetku novembra 2021 na UM FERI. V klubu si člani med seboj izmenjujejo znanja, se udeležujejo kibernetskih tekmovanj ter spodbujajo začetnike pri prvih korakih v kibernetski varnosti. Prav tako študenti v sklopu kluba sodelujejo na tekmovanjih in sami izdelujejo naloge, ki jih nato prispevajo za različna tekmovanja CTF. Tako je tudi v okviru letošnjega izziva, pri čemer so jim pri sestavi pomagal tudi izr. prof. dr. Marko Hölbl in predstavniki podjetja Viris.