Vabljeni na konferenco OTS 2011!    http://ots.si/

Programski odbor

Predsednik konference

dr. Marjan Heričko

Programski odbor

 • prof. dr. Marjan Heričko, (vodja)
 • doc. dr. Aleš Živkovič,
 • prof. dr. Ivan Rozman,
 • prof. dr. Tatjana Welzer Družovec,
 • izr. prof. dr. Vili Podgorelec,
 • doc. dr. Marko Bajec,
 • dr. Tomaž Domajnko,
 • dr. Dean Korošec,
 • mag. Boštjan Kežmah,
 • mag. Ivan Lah,
 • Stanka Šalamun,
 • mag. Bojan Štok
© UM FERI, Inštitut za informatiko. Vse pravice pridržane.