Vabljeni na konferenco OTS 2011!    http://ots.si/

Kontakt
dr. Marjan Heričko, predsednik konference
Inštitut za informatiko, FERI Maribor

dr. Aleš Živkovič, predsednik organizacijskega odbora
Inštitut za informatiko, FERI Maribor

Katja Kous, vodja projektne pisarne
Inštitut za informatiko, FERI Maribor
Smetanova 17, 2000 Maribor


tel: 02/220 7402
fax: 02/220 7272

e-pošta: ots2010@uni-mb.si
URL: http://cot.uni-mb.si/ots2010

© UM FERI, Inštitut za informatiko. Vse pravice pridržane.