Vabljeni na konferenco OTS 2011!    http://ots.si/

 Program
Torek, 15. junij 2010

9:00

Otvoritev konference in pozdravni nagovori

9:15 - 10:30

Nove tehnologije

Andrej Krajnc, Ciril Petr, Bojan Štok
Razvoj RIA aplikacij z uporabo HTML5

Silvo Koren, Jurij Kališnik
Kompozitne komponente v JSF2.0

Bojan Vrhovnik
Praktični prikaz uporabe platforme Microsoft Windows Azure

10:50 – 12:20

Razvoj zanesljivih storitev in aplikacij

Igor Brejc
Izkušnje pri avtomatizaciji testiranja spletnih aplikacij

Boštjan Grašič
Distribuirano upravljanje konfiguracije

Borut Radi, Rok Leš, David Jager, Gregor Kovač, Primož Grajžl
Komunikacijske tehnologije v poslovnih aplikacijah

13:30 – 14:15

Vabljeno predavanje

Aljoša Pašić
Managing Compliance in Service Oriented Architectures

14:30 – 16:00

Informacijske rešitve v oblakih

Marko Hölbl, Boštjan Brumen, Tatjana Welzer Družovec
Varnostna tveganja računalništva v oblaku

Oliver Zofič, Bojan Vrhovnik
Oblačno bo!

Kristjan Košič, Barbara Živkovič
OpenERP v oblaku

16:15 – 18:00

Odprta koda

Vitomir Povalej, Boštjan Račič, Davorin Kunstelj
Alternativni poslovni modeli ponudnika celovitih poslovnih informacijskih rešitev

Tomaž Bergant
Priložnosti in pasti odprtokodnih rešitev, razvoj na treh primerih v praksi

Aleš Pristovnik, Goran Štumergar, Primož Fideršek
Razvoj sistema za nadzor in upravljanje IT sistemov s pomočjo odprtih javanskih tehnologij

Bojan Novak
Odprtokodna platforma Eucalyptus za računalništvo v oblaku

18:30

Družabno srečanje in svečanost ob 15. konferenci OTSSreda, 16. junij 2010

8:30 – 10:30

Poslovna inteligenca in inovacije

Milan Ojsteršek
Uporaba pomenskega opisa procesov v sistemih za obdelavo vsebin v slovenskem jeziku

Srečko Janjič, Bernard Grum
Programiranje poslovnih pravil: praktični primer

Goran Krajačić
Uporaba informacijskih tehnologij pri vstopu na nova tržišča

Vesna Kristan
Uvajanje procesnega pristopa v organizacijo

10:50 – 12:30

Storitvene platforme (NESSI Slovenija)

Dejan Jovanovič
RSC.OSAP – Hiter razvoj aplikacij na odprti storitveni aplikacijski platformi

Tomaž Domajnko, Tanja Majcen Velečič
iHUB – storitvena platforma za e-zdravje

Luka Pavlič, Jernej Flisar, Marjan Heričko
OSSP – Odprta semantična storitvena platforma

13:30 – 14:15

Vabljeno predavanje

Robin Wilton
What's the Value of your Digital Identity?

14:30 – 16:00

Izmenjava, hramba in obdelava podatkov

Matjaž Kos
Informatizacija procesov izvršb med bankami in izdajatelji

Anton Rems
Dobre prakse projektov uvedbe zunanjega izvajanja IKT storitev

Domen Verber
Uporaba dinamično generirane programske kode za baze podatkov v poslovnih aplikacijah

Andrej Sevčnikar, Tatjana Welzer Družovec, Boštjan Brumen
Podatkovno skladišče – temelj vzpostavitve sistema poslovnega odločanja in poročanja

16:15 – 18:30

Informacijska varnost in zasebnost (Sekcija OWASP)

Marko Hölbl, Boštjan Brumen
Pasti pri vgradnji kriptografije v aplikacijski svet

Milan Gabor
Slovenske spletne aplikacije imajo »TALENT«

Jure Škofič
"Race condition" - Ko želva stavi na srečo, zajec pa na "symlink" napad

Edvard Šilc
Telesni skenerji na slovenskih letališčih

© UM FERI, Inštitut za informatiko. Vse pravice pridržane.