Konferenca OTS 2015 je zaključena.

Več o dogajanju lahko preberete v prispevku na Dostop.si.


Nagovor predsednika konference OTS 2015

Namen tradicionalnega junijskega druženja informatikov v Mariboru tudi po dvajsetih letih ostaja enak – izmenjati izkušnje in skozi prikaz praktičnih rešitev kritično ovrednotiti nove tehnologije, pristope in orodja za razvoj informacijskih rešitev in storitev.

Izkušnje kažejo, da smo na konferencah OTS praviloma med prvimi v Sloveniji naslavljali aktualne in obetavne trende, tako glede objektne kot komponentne in storitvene usmerjenosti ter tehnologij, povezanih z vsepristotnimi napravami in storitvami v oblaku. Hkrati smo prispevali k oblikovanju zavesti o pomenu učinkovitih in agilnih razvojnih procesov, nujnosti dobre komunikacije, poslovni in uporabniški naravnanosti, vzpostavitvi ustreznih arhitektur, informacijske varnosti, interoperabilnosti, zanesljivosti in zmogljivosti ter nenazadnje tudi vodenja razvojnih skupin in projektov. Poudarjali smo, da je za izkoriščanje potencialov novih tehnologij in pristopov potrebno ustrezno pozornost nameniti izbiri ter načinu vpeljave in uporabe novih tehnologij in pristopov.

Kakovost rešitev, kot tudi obseg v njih vgrajenega tehničnega dolga, je v veliki meri odvisen od posameznika, ki v določenem trenutku nastopa v vlogi razvijalca, arhitekta, programskega ali sistemskega inženirja, analitika, testerja, skrbnika metodologije, administratorja baze, snovalca uporabniških vmesnikov, produktnega ali projektnega vodje ali katerikoli drugi vlogi. Kljub specializaciji so za uspešno delo potrebna celovita znanja, interdisciplinarna usmerjenost ter tudi kanček inovativnosti in kreativne radovednosti. Zaželeno je poznavanje ter upoštevanje dobrih praks in ključnih faktorjev (ne)uspeha na podobnih projektih v drugih okoljih. O vsem tem bomo spregovorili tudi letos.

Aktualnost obravnavanih tematik v sklopu prispevkov in delavnic letošnje konference jasno nakazuje, zakaj smo v preteklih letih na OTS gostili že 3971 udeležencev. Vljudno vabljeni, da se nam na dvajseti konferenci OTS pridružite tudi vi!

prof.dr. Marjan Heričko,
predsednik konference OTS 2015