Vabljeni predavatelji


red. prof. dr. József Györkös, državni sekretar MVZT 

prof. dr. Richard Torkar,
Blekinge Institute of Technology (BTH), Švedska.

 
Vabljeni predavatelji
 

O konferenci

Štirinajsta konferenca OTS'2009
10. in 11. junij 2009

Temeljni namen konference OTS Sodobne tehnologije in storitve je pospešiti prenos najnovejših raziskovalno-razvojnih dosežkov na celotnem področju informatike in informacijskih tehnologij in storitev v prakso. Prav zaradi tega je sestavni del konference od leta 2006 tudi letno srečanje članov slovenske tehnološke platforme (TP) za programsko opremo in storitve (NESSI Slovenija), na katerem so v letu 2008 sodelovali tudi člani TP NEM, v letu 2009 pa nameravamo pritegniti še ostale tehnološke platforme, povezane s področjem IKT in t.i. Future Internet-a.

V ospredju so torej področja kot je zagotavljanje ustreznih storitvenih infrastruktur, uporabniško naravnan razvoj e-storitev in e-vsebin, vrednotenje le-teh ter prilagajanje zahtevam uporabnikov. Vse to podjetjem ponuja konkurenčno prednost, hkrati pa omogoča vključevanje v t.i. storitvene ekosisteme. Vsebinsko je konferenca neposredno povezana s strateškim razvojnim programom TP za programsko opremo in storitve ter evropsko platformo NESSI, navezuje pa se tudi na ostale tehnološke platforme s področja IKT ter identificirano skupno prioritetno razvojno temo "Storitvena znanost in infrastrukture za povezovanje,e-poslovanje in e-vsebine". Da lahko tudi v Sloveniji aktivno prispevamo k realizaciji evropskih ciljev in strategij na obravnavanem področju, dokazuje vidno sodelovanje slovenskih podjetij v evropskih NESSI strateških projektih, kot  je npr. SLA@SOI (projekt 7OP).

Na konferenci OTS'2009 bomo osrednjo pozornost torej namenili aktualnim usmeritvam na področju razvoja programske opreme in storitev bodočega interneta. Naslovili bomo principe kot so odprti standardi, interoperabilnost, integracija, agilnost, varnost, zaupnost, digitalna identiteta, dostopnost podatkov ter kakovost storitev in procesov. V člankih bodo predstavljeni raziskovalni dosežki, razvojne izkušnje in smernice razvoja aktualnih področij, povezanih z na informacijskih tehnologijah temelječimi storitvami in rešitvami. Za njihov razvoj potrebujemo ustrezne metodološke in organizacijske pristope ter primerna razvojna okolja, ogrodja in tehnologije. Vse bolj je v ospredju tudi potreba po semantičnem povezovanju in učinkovitem upravljanju z znanjem - z namenom podpreti in zagotoviti prilagodljive poslovne procese.

Skozi pretekle konference OTS smo uspešno prepletali nove tehnološke dosežke s poslovnimi cilji slovenskih podjetij, predstavitvijo dobrih praks in problemov iz prakse, zato tudi letos osrednji moto konference OTS'2009 ostaja povezovanje raziskovalne in podjetniške sfere – tokrat v širšem evropskem kontekstu.

Vljudno vabljeni k prijavi prispevka!

Marjan Heričko
predsednik OTS'2009

 

Pokrovitelji

 

© COT 2009. Vse pravice pridržane.