Maribor, 19. in 20. junij 2002
Objektna tehnologija v Sloveniji
|
 
Vabljeno predavanje

Vabljeno predavanje
Četrtek, 20. junij, 9:00 - 9:45

Neil Hutson
.NET - evolution or revolution in distributed systems development?
Gospod Neil Hutson je vodja teama za arhitekture aplikacij znotraj skupine za razvoj .NET platforme v okviru EMEA. Njegova skupina je odgovorna za pomoč strankam pri razumevanju in razvoju rešitev na .NET platformi s posebnim poudarkom na .NET myServices, spletnih storitvah, .NET ogrodju, prenosnih napravah in .NET strežnikih. Neil Huston bo predstavil izkušnje, pridobljene pri uporabi platforme .NET na realnih projektih. Pri tem so bo osredotočil na tehnični pregled najpomembnejših tehnologij in nakazal najprimernejše načine uporabe teh tehnologij. Odgovoril bo na vprašanje, ali je .NET le evolucija modelov DCOM in COM+, ali pa se morajo razvijalci, ki prehajajo na .NET naučiti popolnoma novih konceptov. Nenazadnje bo predstavil pomembne nove smernice pri razvoju .NET.

 
Novice
Dodane so SLIKE iz konference OTS'2002. Originalne slike so v večji ločljivosti in jih lahko po želji tudi dostavimo po elektronski pošti. Za želje po slikah večje ločljivosti se lahko obrnete na cot@uni-mb.si
Konferenca OTS'2002 se je zaključila. Vabljeni tudi naslednje leto!