Capture The Flag


Pridite in se preizkusite v veščinah informacijske varnosti in etičnega hekanja v simuliranem okolju. Tisti, ki bodo pokazali največ iznajdljivosti in tehničnega znanja bodo prejeli praktične nagrade.

V sodelovanju s podjetjem Viris d.o.o. in ekipo Ignorital, ki je del Hack kluba FERI bomo tudi na petindvajseti konferenci OTS 2022 organizirali tekmovanje Capture the Flag (CTF).

Od leta 2021 na FERI v sodelovanju z Inštitutom za informatiko in podjetjem Viris poteka Hack klub FERI katerega namen je seznanitev študentov s področjem informacijske varnosti, pridobivanje aplikativnega znanja skozi reševanje izzivov in udeležba študentov na Capture the Flag – CTF tekmovanjih.

Capture The Flag tekmovanja so namenjena reševanju izzivov s področja informacijske varnosti. Tekmovalci morajo izkazati tako znanje in poznavanje področja informacijske varnosti ter t. i. etičnega hekanja, kakor tudi dobršno mero iznajdljivosti. Namen tekmovanja je torej soočenje tekmovalcev z raznolikimi izzivi, jih vzpodbuditi h kreativni in iznajdljivi uporabi računalnikov, informacijske tehnologije in varnosti ter jim na zabaven način predstaviti koncepte računalniške varnosti in informacijske tehnologije nasploh.

Tekmovanje bo zasnovano kot vrsta različno težavnih izzivov v obliki nalog, ki jih lahko hkrati rešuje večje število udeležencev. Vse, kar potrebujejo, je prenosni računalnik. Sodelovanje v tekmovanju bo primarno potekalo preko spletnega portala, prijava pa je brezplačna za vse udeležence konference. Na spletnem portalu, kot tudi na zaslonu v prostorih konference, se bo lahko v živo spremljalo rezultate tekmovalcev, njihov napredek, število rešenih nalog in število doseženih točk.

Tekmovalne skupine lahko tvorijo posamezniki, dvojice ali pa manjše in večje skupine posameznikov. Posameznik ali skupina tekmovalcev, ki bo do konca konference dosegla najvišje število točk v najkrajšem času, bo prejela praktično nagrado.

Najboljšim ekipam in posameznikom bomo podobno kot v preteklih letih zagotovili podporo in pomoč pri sodelovanju na mednarodnih CTF tekmovanjih.

Najboljše uvrščeni tekmovalci z zadnjega OTS CTF izziva, vsi študenti Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, so bili s podporo podjetja Viris nagrajeni z brezplačno udeležbo na mednarodni konferenci s področja informacijske varnosti, ki se je odvijala v Novem Sadu med 13. in 15. septembrom 2019. Organizatorji BalCCon2k19 konference so prav tako pripravili CTF tekmovanje, kjer je ekipa Virisa s pomočjo študentov dosegla 1. mesto.