Spoštovani!

Konferenca OTS 2017 je zaključena.

Oglejte si odlični uvodni video letošnje konference OTS 2017.
Utrinke iz konference si lahko ogledate v galeriji.
Predstavljene prispevke konference objavljamo tudi v spletni različici zbornika.

 

Informatika in informacijske tehnologije so že več desetletij gonilo inoviranja na vseh področjih poslovanja podjetij ter delovanja posameznikov. Odprti standardi in interoperabilnost ter vedno višja odzivnost informatikov vodijo k razvoju inteligentnih digitalnih storitvenih platform in inovativnih poslovnih modelov ter novih ekosistemov, kjer se povezujejo in sodelujejo ne le partnerji, temveč tudi konkurenti. Vse večja in pomembnejša je tudi vključenost končnih uporabnikov naših storitev in rešitev. Napredne informacijske tehnologije in sodobni pristopi k razvoju, vpeljavi in upravljanju omogočajo višjo stopnjo avtomatizacije in integracije doslej ločenih svetov, saj vzpostavljajo zaključeno zanko in zagotavljajo nenehne izboljšave, ki temeljijo na aktivnem sodelovanju in povratnih informacijah vseh vključenih akterjev.

Na strokovni konferenci OTS tudi letos naslavljamo aktualne izzive, tehnologije in pristope kot so BlockChain, BizDevOps, zabojniki, agilni procesi in neprekinjeno zagotavljanje kakovosti, brezstični uporabniški vmesniki, internet stvari, velepodatki in globoko učenje. V prispevkih bodo svoje izkušnje predstavili strokovnjaki, ki načela in principe digitalne preobrazbe že udejanjajo in pri tem ustrezno skrb posvečajo zagotavljanju informacijske varnosti in zasebnosti. In kar je še posebej pomembno – svoje znanje, storitve in rešitve uspešno tržijo na globalnih trgih vse od Avstralije, Filipinov, Kitajske, Rusije, Irana, držav Evropske unije in Švice do ZDA in Južne Amerike.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Katja Kous
vodja organizacijskega odbora OTS 2017
prof. dr. Marjan Heričko
predsednik konference OTS 2017