Konferenca OTS 2016 je zaključena.

Oglejte si odlični uvodni video letošnje konference OTS 2016.
Utrinke iz konference si lahko ogledate v galeriji.
Predstavljene prispevke konference objavljamo tudi v spletni različici zbornika.
 

Spoštovani,

ne le zadnjih pet let, temveč kar skozi celotno obdobje dveh desetletij, udeleženci konference OTS naslavljamo teme, ki so ključne za digitalno preobrazbo. Ves čas poudarjamo pridobitve in pomen agilnih pristopov, uporabniško usmerjenega razvoja, inovativnosti pri prenovi in optimizaciji poslovnih procesov, na informacijskih tehnologijah temelječih sodobnih storitev in novih poslovnih modelov, hkrati pa opozarjamo na potrebo po zagotavljanju kakovostne, zanesljive in varne informacijske podpore vsem ključnim procesom. Informatiki, arhitekti in razvijalci programske opreme na konferenci OTS izmenjamo aktualne izkušnje ter dobre in slabe prakse razvoja, hkrati pa kritično ovrednotimo porajajoče se tehnologije in pristope. Sledimo skupnemu cilju – naše rešitve naj omogočajo, ne pa zavirajo, izboljšave v poslovanju in kakovosti življenja uporabnikov informacijskih tehnologij in storitev. In tudi letos se bomo trudili v tej smeri.

Zato vljudno vabljeni k sodelovanju!

 

prof. dr. Marjan Heričko
predsednik enaindvajsete konference OTS 2016