Novice: Objavili smo utrinke letošnje konference OTS: povezava

Programski odbor

Predsednik konference

prof. dr. Marjan Heričko

Programski odbor

 • prof. dr. Marjan Heričko, (vodja)
 • izr. prof. dr. Aleš Živkovič,
 • prof. dr. Ivan Rozman,
 • prof. dr. Tatjana Welzer Družovec,
 • dr. Tomaž Domajnko,
 • dr. Dean Korošec,
 • dr. Gregor Polančič,
 • dr. Luka Pavlič,
 • mag. Boštjan Kežmah,
 • mag. Bojan Štok,
 • mag. Ivan Lah,
 • Stanka Šalamun
© UM FERI, Inštitut za informatiko. Vse pravice pridržane.