Program konference

Fotografije iz konference OTS'2007

Poglejte vse slike iz prvega dne tukaj.

Poglejte vse slike iz drugega dne tukaj.

Sreda, 13.6.

9:00
Otvoritev konference

 


rektor UM
dr. Ivan Rozman


dekan FERI
dr. Igor Tičar


predsednik OTS'2007
dr. Marjan Heričko

9:15 – 10:10
Vabljeno predavanje

Stefano De Panfilis, NESSI SRA Committee Coordinator
Service Engineering

 
10:30 – 12:30
Razvoj varnih in vseprisotnih storitev

Boštjan Kežmah
SOA in zagotavljanje varnosti

Kristjan Košič, Marjan Heričko
Prilagoditev procesnega modela razvoju SOA

Zoran Povh
Portal - izložbeno okno storitveno orientirane arhitekture

Dejan Paler
Uporaba tehnologije RFID na dlančnikih

 
13:30 – 15:00
Sodobni pristopi in orodja

Uroš Mesarič Kunst
Testirati ali ne testirati? To ni vprašanje!

Goran Gerlič
Odprto-kodna orodja in agilen razvoj

Uroš Šmon
Programerska orodja in kaj še rabimo

 
15:15 – 16:45
Sodobni pristopi in orodja

Luka Pavlič
Poenostavitve v Java EE

Andrej Krajnc, Ciril Petr, Bojan Štok
Uporaba javanskega navideznega stroja na gruči

Jernej Novak
Uporaba programskih tovarn pri razvoju informacijskih rešitev

 
17:00 – 18:20
Poslovni dokumenti, pravila in podatki

Andrej Krajnc, Boštjan Šumak
XML dokumenti v podatkovnih bazah

Štefan Furlan, Gaber Terseglav, Aleš Kumer, Marko Bajec
Sistem za upravljanje poslovnih pravil

Matej Kocbek
Poslovna inteligenca v praksi

 
18:30

Družabno srečanje

 

Glasbeni gost: skupina ”The Vibes”

   

Četrtek, 14.6.

8:30 – 9:15
Vabljeno predavanje
 

Zoltán Porkoláb
Metaprogramming - From University to Industry

   
9:30 – 11:00 
Posodobitve programskih modelov

Uroš Goljat
Ajax – vzorci in dobre prakse

Andreja Žitnik
LINQ - prihodnost dela s podatki v ogrodju .NET

Uroš Šmon
Cobol v 21. stoletju

Tomaž Poštuvan
Pot do uspešne SOA implementacije

 
11:15 – 13:00
Učinkovite arhitekture

Gregor Kovač, Primož Grajžl
Samopostrežna blagajna

Gregor Lenart, Uroš Hribar, Marko Justinek
Arhitektura sistema za mobilne izobraževalne igre na zahtevo

Gaber Terseglav, Štefan Furlan, Aleš Kumer, Marko Bajec
Arhitekturna rešitev za doseganje zmogljivosti, razširljivosti in prilagodljivosti

Marko Kokol
PANTHEON™ PLASMA - platforma za storitve na mobilnih napravah

 
14:00
Otvoritev druge konference TP za programsko opremo in storitve
   
14:10 – 15:30
Povezovanje in sodelovanje v 21. stoletju
Vabljena predavanja

Samo Zorc, MVZT, Direktorat za informacijsko družbo
Tehnološke platforme v naslednji finančni perspektivi

Peter Mirski, MCI Innsbruck
Performance Management of IT-clusters - what do clusters do when they do

Bojan Oremuž, Igor Razbornik, grozd eAliansa
Dobre prakse povezovanja in sodelovanja v grozdu eAliansa

 
15:50 – 17:20 
Programska oprema in storitve v 21.stoletju

Matjaž B. Jurič
Od spletnih storitev do sestavljenih poslovnih storitev

Predstavitve izbranih strateških projektov članov TP

Andrej Mertelj, Datalab d.d.
Oblikovanje ekosistema SME

Tomaž Domajnko, SRC.SI d.o.o.
Projekt SEI (Service Enabling Infrastructure)

Matevž Rostaher, FJA Odateam d.o.o.
Projekt  SATCHMO

 
17:40 – 19:00
Okrogla miza
Usmeritve slovenskih akterjev na področju programske opreme in storitev
Panelisti: dr. T. Domajnko, mag. A. Robnik, mag. S. Zorc, g. A. Mertelj, g. T. Gornik, g. G. Pipan, dr. M. Heričko

V sklopu panela bo izvedena predstavitev:
Matija Kariž, Datalab d.d. in Boris Kunilo, JAPTI
Delovna skupina e-poslovanje in nagrada za najboljše e-podjetje

 
19:00

Družabno srečanje in zaključek konference

 

 

Pokrovitelji

 

Novice

12.6.2007
V sredo pričetek konference OTS'2007

V sredo, 13.6.2007 se bo pričela konferenca OTS'2007, ki bo potekala v prostorih FERI, Smetanova ulica 17, Maribor. Otvoritev konference bo ob 9:00. Več o konferenci najdete na http://www.cot.si/ots2007/.11.6.2007
Obisk Andreja Flogie
Udeležbo je potrdil generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo, gospod Andrej Flogie, ki se bo v sredo zjutraj s pozdravnim govorom pridružil na otvoritvi konference OTS'2007.

1.6.2007
INPRO'2007
Kotizacija za OTS’2007 omogoča tudi udeležbo na INPRO’2007.

31.5.2007
Prijava na delavnice
Na voljo so prijavnice na delavnice na naslovu http://www.cot.si/ots2007/otsprijavnica07.pdf . Stiskajte dokument PDF in ga pošljite na UM FERI, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor s pripisom za OTS'2007, ali želen urnik pošljite po elektronski pošti na maja.pusnik@uni-mb.si.

23.5.2007
Vabljeno predavanje - Stefano De Panfilis
Udeležbo na konferenci potrdil Stefano De Panfilis, NESSI SRA Committee Coordinator z vabljenim predavanjem Service Engineering .

7.5.2007
Program konference
Objavljen je program konference OTS'2007. Poglejte ga tukaj.

25.4.2007
Vabljeno predavanje - Prof. Peter Mirski
Udeležbo na konferenci potrdil Prof. Peter Mirski z vabljenim predavanjem Performance management of IT-clusters: what do clusters do when they do.

25.4.2007
Vabljeno predavanje - Prof. dr. Zoltán Porkoláb
Udeležbo na konferenci potrdil Prof. dr. Zoltán Porkoláb z vabljenim predavanjem Metaprogramming - From University to Industry . Več o vabljenem predavatelju si lahko preberete tukaj.

24.4.2007
Navodila za oblikovanje prispevkov
Na naslovu (za avtorje) so objavljena navodila, kako oblikovati prispevke za zbornik konference OTS'2007.

17.1.2007
Spletne strani OTS'2007
S 17. januarjem 2007 smo objavili strani za konferenco OTS'2007.

© Center odličnosti za sodobne informacijske tehnologije in storitve