Program konference
Povzetki prispevkov
O konferenci
Vabljena predavanja
Vabilo avtorjem
Vabilo pokroviteljem
Pomembni datumi
Podrobne informacije
Programski odbor
Organizacijski odbor
Utrinki
English version
 
Pokrovitelji:

Vabilo avtorjem

Namen konference OTS'2004 je prenos najsodobnejših spoznanj in znanj o vseh vidikih objektne tehnologije in komponentnega razvoja v prakso ter pospeševanje njihove uporabe v softverski industriji, hkrati pa preko povratnih informacij o vrednotenju raziskovalnih dosežkov opredeliti in/ali korigirati smernice raziskovalnega dela, tudi v skladu z dosežki v svetu. Letošnjo konferenco zaznamuje vstop Slovenije v EU, zato želimo slovenskim informatikom posredovati koristne tehnološke smernice za uspešno delovanje in povezovanje slovenskih podjetij s podjetji EU. Pri izbiri prispevkom bomo dali prednost, prispevkom, ki bodo obravnavali omenjeno temo.

Konferenca nadaljuje tradicijo druženja tako med slovenskimi raziskovalci kot tudi z razvijalci informacijskih rešitev iz prakse, obogateno z udeležbo mednarodno priznanih predavateljev iz tujine. Letos sta vabljena predavatelja dr. Ivar Jacobson in dr. Walter Dosch.

Glavni cilji konference OTS'2004 so skozi predstavitev teoretičnih dosežkov in praktičnih izkušenj:

  • predstaviti in ovrednotiti koncept modelno usmerjenih arhitektur (MDA), povezanost z dosedanjimi smernicami in podporo standarda UML 2.0,
  • opredeliti vlogo informacijskih portalov v sodobnem poslovanju podjetij in potegniti ločnico med spletnimi viri, spletnimi aplikacijami in informacijsko storitvenimi portali ter ovrednotiti obstoječe portalne strežnike,
  • predstaviti razlike med UML 1.4 in UML 2.0 ter identificirati nerešene znane probleme standarda UML 1.4, ki se ohranjajo s prihodom standarda 2.0, kot tudi morebitne nove pasti pri definiranju in uporabi izvedljivih modelov
  • postaviti temelje za vrednotenje in ocenitev obsega programskih projektov, ki temeljijo na objektno-komponentni tehnologiji in vzpostaviti most med že uveljavljenimi metodami (FPA, MKII, UCP)
  • opredeliti vplive uporabe vzorcev (ne le načrtovalskih) pri sodobnem razvoju in vrednotiti njihov vpliv na kakovost končnih izdelkov
  • dodelati teoretične osnove posameznih principov sodobnih metod (tudi agilnih), npr. preoblikovanja, testiranja pred programiranjem, skladnosti modelov ter procesnih modelov
  • raziskati povezljivost komponentnih modelov s portalnimi tehnologijami, njihovo interoperabilnost in medsebojno primerljivost
  • predstaviti dosežke na področju raziskav medorganizacijskega elektronskega povezovanja, ki temeljijo na standardih BPEL4WS in BPMI njihovo povezanost s preteklimi standardi ebXML, XLANG in RossettaNet ter prikazati možnosti uporabe s podporo strežniških rešitev (FreeBXML, Collax, BPE4J),
  • bogatenje slovenske strokovne terminologije na področju objektne tehnologije in komponentnega razvoja.

Sprejmite izziv in predstavite svoje znanje, izkušnje ter spoznanja s področja objektne tehnologije in komponentnega razvoja ter tako prispevajte k odličnosti devete konference Objektna tehnologija v Sloveniji, OTS'2004. Več informacij o predhodnih konferencah najdete tukaj.

Avtorji ne plačajo kotizacije!

Prijava prispevka naj vsebuje podatke o avtorju (ime, priimek, področje delovanja, organizacija, naslov, e-pošta), naslov prispevka in razširjen povzetek prispevka, minimalne dolžine 1 strani, ki jasno opredeli namen prispevka, glavne vsebinske poudarke in izkušnje avtorjev.


Prejšnje konference
NOVICE
21.11.2003
MIcrosoft potrdil sodelovanje v vlogi generalnega pokrovitelja konference OTS'2004.

25.10.2003
Udeležbo na konferenci potrdila vabljena predavatelja: Dr. Ivar Jacobson in Prof. dr. Walter Dosch. Več o vabljenih predavateljih lahko preberete tukaj.