Teme konference

Tudi letos vabimo k sodelovanju avtorje, ki bodo predstavili praktične izkušnje ter spoznanja, pridobljena skozi projekte, na katerih se uporabljajo ali vrednotijo sodobni pristopi in informacijske tehnologije.

Avtorji ne plačajo kotizacije.

Glavne teme konference:

 • sodobne programske in razvojne platforme,
 • programsko in storitveno inženirstvo,
 • razvoj digitalnih storitvenih platform,
 • mikro-storitvene arhitekture,
 • računalništvo v oblaku,
 • internet stvari,
 • uporabniško usmerjen razvoj storitev,
 • uporaba in razvoj sodobnih mobilnih rešitev,
 • poslovno usmerjen razvoj,
 • učinkovito upravljanje in obdelava podatkov,
 • varnost, zanesljivost, zaupanje, učinkovitost,
 • smernice spletnega razvoja.

Še posebej vabimo k sodelovanju avtorje, ki bi v svojih prispevkih podali praktične izkušnje s:

 • sodobnimi ogrodji za razvoj spletno naravnanih rešitev (React, Angular, Spring Boot, Node.js),
 • smernicami razvoja programskih jezikov (Java, Go, C#, Scala itd.),
 • uporabo tehnologije Blockchain,
 • pristopi in tehnologijami razvoja oblakom prilagojenih rešitev,
 • naslavljanjem izzivov, povezanih z informacijsko varnostjo in zasebnostjo,
 • neprekinjenimi procesi razvoja in dobave rešitev (DevOps 2.0, BizDevOps, DevSecOps),
 • učinkovitim hranjenjem in obdelavo podatkov (»big, fast and smart data«),
 • izkoriščanjem podatkovnih rešitev NoSQL,
 • inteligentnimi digitalnimi platformami,
 • algoritmičnimi poslovnimi procesi,
 • vzpostavitvijo bimodalnega IT,
 • uporabo sodobnih orodij in pristopov za zagotavljanje kakovosti,
 • prilagajanjem ter skalabilnostjo agilnih pristopov,
 • tehnologijami za razvoj sodobnih mobilnih informacijskih rešitev in storitev.