Teme konference

Tudi letos vabimo k sodelovanju avtorje, ki bodo predstavili praktične izkušnje ter spoznanja, pridobljena skozi projekte, na katerih se uporabljajo ali vrednotijo sodobni pristopi in informacijske tehnologije.

Avtorji ne plačajo kotizacije.

Glavne teme konference OTS 2020:

 • sodobne programske in razvojne platforme,
 • programsko in storitveno inženirstvo,
 • inteligentne rešitve in storitve,
 • razvoj digitalnih storitvenih platform,
 • mikro-storitvene arhitekture,
 • računalništvo v oblaku,
 • inovacije na osnovi tehnologije veriženja blokov,
 • internet stvari,
 • uporabniško usmerjen razvoj storitev,
 • uporaba in razvoj sodobnih mobilnih rešitev,
 • poslovno usmerjen razvoj,
 • učinkovito upravljanje in obdelava podatkov,
 • varnost, zanesljivost, zaupanje, učinkovitost,
 • smernice spletnega razvoja.

Še posebej vabimo k sodelovanju avtorje, ki bi v svojih prispevkih podali praktične izkušnje s:

 • sodobnimi ogrodji za razvoj spletno naravnanih rešitev (React, Angular, Vue,js, Angular Universal, Node.js, Next.js),
 • smernicami razvoja programskih jezikov (Java, Go, C#, Scala, Kotlin, Rust, Swift itd.),
 • uporabo različnih platform tehnologije veriženja blokov (Ethereum, IOTA, Hyperledger) za razvoj celovitih rešitev,
 • uporabo različnih pristopov in tehnologij za razvoj decentraliziranih aplikacij (dApps),
 • pristopi in tehnologijami razvoja oblakom prilagojenih rešitev (»serverless-backend«, Docker, Kubernetes, »cloud native«),
 • naslavljanjem izzivov, povezanih z informacijsko varnostjo in zasebnostjo,
 • neprekinjenimi procesi razvoja in dobave rešitev,
 • učinkovitim hranjenjem in obdelavo podatkov (»big, fast and smart data«, Apache Kafka, Apache Flink, Apache Spark, …),
 • izkoriščanjem podatkovnih rešitev NoSQL in NewSQL
 • inteligentnimi digitalnimi platformami,
 • algoritmičnimi poslovnimi procesi,
 • vzpostavitvijo bimodalnega IT / vpeljavo naprednih razvojnih pristopov,
 • uporabo sodobnih orodij in pristopov za zagotavljanje kakovosti ter upravljanjem tehničnega dolga,
 • prilagajanjem ter razširljivostjo (skalabilnostjo) agilnih pristopov,
 • razvojem rešitev na osnovi nadgrajene inteligence (»augmented intelligence«),
 • tehnologijami za razvoj sodobnih mobilnih informacijskih rešitev in storitev (React Native, Flutter),
 • razvojem in integracijo storitve pametnih mest, stavb itd.
 • obdelavo reaktivnih tokov (reactive streams).