Capture The Flag

Sodelujte na: https://ctf.viris.si/ots2019/


Pridite in se preizkusite v veščinah informacijske varnosti in etičnega hekanja v simuliranem okolju. 
Najboljši bodo prejeli praktične nagrade.

Kdaj?
18. in 19. junij 2019 v sklopu konference OTS 2019

Kje?
Avla objekta G2

Za koga?
Za udeležence konference in študente FERI

Kdo?
Podjetje VIRIS v sodelovanju z Inštitutom za informatiko FERI.

Capture The Flag je namenjen reševanju izzivov s področja informacijske varnosti. Tekmovalci morajo izkazati tako znanje in poznavanje področja informacijske varnosti ter t. i. etičnega hekanja, kakor tudi dobršno mero iznajdljivosti.

Namen tekmovanja je torej soočenje tekmovalcev z raznolikimi izzivi, jih vzpodbuditi h kreativni in iznajdljivi uporabi računalnikov, informacijske tehnologije in varnosti ter jim na zabaven način predstaviti koncepte računalniške varnosti in informacijske tehnologije nasploh.

Tekmovanje bo zasnovano kot vrsta različno težavnih izzivov v obliki nalog, ki jih lahko hkrati rešuje večje število udeležencev. Vse, kar potrebujete, je  prenosni računalnik. Sodelovanje v tekmovanju bo primarno potekalo preko spletnega portala, prijava pa je brezplačna za vse udeležence konference. Na spletnem portalu, kot tudi na zaslonu v prostorih konference, se bo lahko v živo spremljalo rezultate tekmovalcev, njihov napredek, število rešenih nalog in število doseženih točk.

Tekmovalne skupine lahko tvorijo  posamezniki, dvojice ali pa manjše in večje skupine posameznikov. Posameznik ali skupina tekmovalcev, ki bo do konca konference dosegla najvišje število točk v najkrajšem času, bo prejela praktično nagrado.

Tekmovanje Capture The Flag bo na voljo ves čas izvajanja konference, naloge pa niso časovno omejene, in bodo  različno točkovno ovrednotene glede na stopnjo težavnosti. Kot že omenjeno, se bodo rezultati zbirali in prikazovali na spletnem portalu, na katerem bodo udeleženci našli naloge in oddali svoje rešitve. Cilje nekaterih izzivov bo možno doseči le z uporabo raznih običajnih programov ali brskanjem po internetu, pri drugih pa bo potrebno dostopati do posebnih strežnikov, namenjenih tekmovanju.