PRIVOLITEV

Z vpisom svojega imena, priimka in elektronskega naslova (ter z opcijsko izbiro vnosa imena in naslova podjetja) in s klikom na gumb »Prijavi me« izjavljam, da sem polnoletna oseba in prostovoljno dajem privolitev v obdelavo svojih osebnih podatkov in s tem dovoljujem njihovo obdelavo z namenom neposrednega pošiljanja elektronskih novic in drugih objav, vabil na dogodke ter informacij s področja poslovanja Univerze v Mariboru, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštituta za informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor (v nadaljevanju: upravljavca) po elektronski pošti na moj elektronski naslov.

Brez, da bi nam posredovali osebne podatke, se ne morete naročiti na prejemanje naših elektronskih novic in obvestil oziroma vabil na naše dogodke, saj vam brez vašega elektronskega naslova sporočil ne moremo dostaviti. S to privolitvijo se strinjam, da lahko upravljavec osebnih podatkov:

 • za namen pošiljanja elektronskih novic, obvestil in vabil upravljavca zbira podatke o mojem imenu, priimku in elektronskem naslovu;
 • za namen pošiljanja obvestil in vabil upravljavca zbira podatke o imenu in naslovu podjetja v kolikor sem te podatke vpisal/a.
 • za namen analize učinkovitosti obvestil in vabil zbira podatke o času odprtja in povezavi, kliknjeni v sporočilu.

Upravljavec bo razen zgoraj navedenih podatkov izključno za potrebe dokazovanja osebne privolitve zbiral podatek o naslovu spletne strani, na kateri je bila dana privolitev ter IP naslov posameznika, ko je dal privolitev in čas privolitve ter datum in čas odprtih sporočil. Za namene spremljanja odjav in omejitev obdelave bo zbiral datum odjave oziroma omejitve obdelave.

Upravljavec zbranih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

Upravljalec lahko posreduje osebne podatke uporabnikov v primeru kazenskih in civilnih postopkov v obsegu, kot ga določa zakonodaja.

Imate pravico, da se od elektronskih novic in obvestil oziroma vabil na dogodke kadarkoli odjavite oziroma prekličete vašo privolitev.

Z vsakim sporočilom, ki bo vseboval novico, obvestilo ali vabilo, bomo poslali tudi povezavo na spletno stran z enostavno odjavo oziroma preklicem privolitve.

Osebne podatke bomo obdelovali tako dolgo, dokler ne bomo prejeli vaše zahteve za odjavo, ki samodejno pomeni preklic privolitve. Po prejemu zahteve za odjavo ne bomo več uporabljali zbranih osebnih podatkov za pošiljanje elektronskih novic oziroma vabil na dogodke. Po odjavi oziroma preklicu privolitve bodo podatki ostali shranjeni v naši zbirki podatkov še pet let, nato jih bomo izbrisali.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.
Zbrane osebne podatke bodo obdelovali naši zaposleni, ki so zadolženi za pošiljanje novic in obvestil oziroma vabil po elektronski in/ali navadni pošti.

Obdelava osebnih podatkov temelji na točki a 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

KONTAKTNI PODATKI

Upravljavec osebnih podatkov za to privolitev je:

Univerze v Mariboru, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor, e-pošta: ots@um.si.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov upravljavca je:

Doc. dr. Miha Dvojmoč, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, tel: +386 (1) 30 08 339, GSM: +386 31 692 524, e-pošta: dpo@um.si.

PRAVICA DO IZBRISA (PRAVICA DO POZABE)

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, mi pa imamo kot upravljavec obveznost vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

 • obdelavi ugovarjate (glejte pravico do ugovora),
 • prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava,
 • osebne podatke smo obdelali nezakonito,
 • osebne podatke moramo izbrisati zaradi izpolnitve zahtev v predpisih.

Izbris se ne izvede, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:

 • za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Če kot posameznik želite, da vaše osebne podatke izbrišemo, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti: ots@um.si. Pravico do izbrisa lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

PRAVICA DO POPRAVKA

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami.

Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

PRAVICA DO UGOVORA

Pri obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru:

 • če oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebujete vi sami,
 • ste vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Če boste zahtevali omejitev iz navedenih razlogov, potem lahko vaše osebne podatke le še shranjujemo, vse druge vrste obdelav pa lahko izvajamo le:

 • z vašo privolitvijo,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali
 • zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Pred preklicem (torej prenehanjem) omejitve obdelave osebnih podatkov vas moramo o preklicu omejitve obvestiti.

Če smo zavrnili vašo zahtevo po izbrisu podatkov ali pa želite le omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko pisno po elektronski pošti (ots@um.si) zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov. Pravico do omejitve lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

PRAVICA DO PRITOŽBE NADZORNEMU ORGANU

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, vas bo obvestil o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo na naslov:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si

Informacijski pooblaščenec vas bo skladno s predpisi obvestil o stanju zadeve in njegovi odločitvi o pritožbi.

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

Obdelovalec osebnih podatkov, ki zagotavlja tehnično zbiranje seznama naslovnikov in elektronsko pošiljanje naslovnikom je: SqualoMail d.o.o., Gabrije 33, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija.