Teme OTS 2020

 • sodobne programske in razvojne platforme,
 • programsko in storitveno inženirstvo,
 • inteligentne rešitve in storitve,
 • razvoj digitalnih storitvenih platform,
 • mikro-storitvene arhitekture,
 • računalništvo v oblaku,
 • inovacije na osnovi tehnologije veriženja blokov,
 • internet stvari,
 • uporabniško usmerjen razvoj storitev,
 • uporaba in razvoj sodobnih mobilnih rešitev,
 • poslovno usmerjen razvoj,
 • učinkovito upravljanje in obdelava podatkov,
 • varnost, zanesljivost, zaupanje, učinkovitost,
 • smernice spletnega razvoja.

Izpostavljene tematike

Še posebej vabimo k sodelovanju avtorje, ki bi v svojih prispevkih podali praktične izkušnje s:

 • sodobnimi ogrodji za razvoj spletno naravnanih rešitev (React, Angular, Vue,js, Angular Universal, Node.js, Next.js),
 • smernicami razvoja programskih jezikov (Java, Go, C#, Scala, Kotlin, Rust, Swift itd.),
 • uporabo različnih platform tehnologije veriženja blokov (Ethereum, IOTA, Hyperledger) za razvoj celovitih rešitev,
 • uporabo različnih pristopov in tehnologij za razvoj decentraliziranih aplikacij (dApps),
 • pristopi in tehnologijami razvoja oblakom prilagojenih rešitev (»serverless-backend«, Docker, Kubernetes, »cloud native«),
 • naslavljanjem izzivov, povezanih z informacijsko varnostjo in zasebnostjo,
 • neprekinjenimi procesi razvoja in dobave rešitev,
 • učinkovitim hranjenjem in obdelavo podatkov (»big, fast and smart data«, Apache Kafka, Apache Flink, Apache Spark, …),
 • izkoriščanjem podatkovnih rešitev NoSQL in NewSQL
 • inteligentnimi digitalnimi platformami,
 • algoritmičnimi poslovnimi procesi,
 • vzpostavitvijo bimodalnega IT / vpeljavo naprednih razvojnih pristopov,
 • uporabo sodobnih orodij in pristopov za zagotavljanje kakovosti ter upravljanjem tehničnega dolga,
 • prilagajanjem ter razširljivostjo (skalabilnostjo) agilnih pristopov,
 • razvojem rešitev na osnovi nadgrajene inteligence (»augmented intelligence«),
 • tehnologijami za razvoj sodobnih mobilnih informacijskih rešitev in storitev (React Native, Flutter),
 • razvojem in integracijo storitve pametnih mest, stavb itd.
 • obdelavo reaktivnih tokov (reactive streams).