Organizacijski odbor

dr. Tina Beranič (vodja),
dr. Katja Kous,
dr. Maja Pušnik,
Saša Brdnik,
Saša Kuhar,
Boris Lahovnik,
Miha Strehar,
Lucija Brezočnik,
Alen Rajšp,
Patrik Rek,
Viktor Taneski.

Konferenco OTS organizira Inštitut za informatiko, UM FERI.