Organizacijski odbor

dr. Katja Kous (vodja),
Saša Kuhar,
Boris Lahovnik,
Tina Beranič,
dr. Maja Pušnik,
Miha Strehar,
Lucija Brezočnik,
Mitja Gradišnik,
Jernej Huber,
Gregor Jošt,
dr. Sašo Karakatič,
Blaž Podgorelec,
Alen Rajšp,
Patrik Rek,
Viktor Taneski.

Konferenco OTS organizira Inštitut za informatiko, UM FERI.