14. in 15. junij 2000

    V prostorih Tehniških fakultet v Mariboru 

  

 

 

  
Na konferenci OTS'2000 Objektna tehnologija v Sloveniji se bodo letos že petič srečali, družili in izmenjali izkušnje ter spoznanja informatiki iz industrije kot tudi iz akademskih in raziskovalno-razvojnih ustanov. K sodelovanju vabimo avtorje, ki bodo v prispevkih naslovili prednosti in slabosti sodobnih pristopov k razvoju informacijskih sistemov - sistemov, ki temeljijo na objektni paradigmi in komponentnem razvoju. Prispevki lahko podajajo praktična in/ali teoretična znanja, opisujejo izkušnje z uporabo objektne tehnologije, ali pa objektno tehnologijo povezujejo s katerokoli aktivnostjo iz celotnega spektra informacijskega inženirstva  - od objektnega modeliranja poslovnih procesov do zagotavljanja učinkovitega delovanja informacijskih sistemov. Osredotočajo se naj predvsem na splošno sprejete tehnologije in manj na izdelke določenega proizvajalca. Pričakujemo, da bodo, tako kot prejšnja leta, prispevki zajeli vse pomembne razvojne smernice in najnovejša spoznanja, ne oziraje se na to, ali gre za strategijo posameznih družb kot so npr. Oracle, Sun, IBM, Microsoft, Rational, Computer Associates, Informix, ali za iniciative in rezultate njihovega skupnega dela ter sodelovanja pri združenjih kot so OMG, ODMG, X/Open in druge.

 

  
  • srečanje OTS'99 Objektna tehnologija v Sloveniji (slike)
  • srečanje OTS'98 Objektna tehnologija v Sloveniji
  • srečanje OTS'97 Objektna tehnologija v Sloveniji
  • srečanje OTS'96 Objektna tehnologija v Sloveniji