Objektna tehnologija v Sloveniji

Podrobne informacije
in prijava

Center za objektno tehnologijo
FERI, Inštitut za informatiko
dr. Marjan Heričko

Smetanova 17, 2000 Maribor
tel: (062) 220 7411
fax: (062) 211 178

el-pošta: cot@uni-mb.si
URL: http://lisa.uni-mb.si/cot

Kotizacija:

  • 25.986 SIT (plačilo do 25.5.1999)
  • 29.820 SIT (plačilo po 25.5.1999)
V ceno (s PD) so vključeni: zbornik prispevkov, osvežilni napitki, kosili in pogostitev na družabnem srečanju.

Prijave sprejema g. Miha Strehar,
fax: (062) 211 178 (prijavnica).
Kotizacijo plačajte na žiro račun št. 51800-609-1060 s pripisom OTS'99.

Koristne informacije: hoteli v Mariboru

Center za objektno tehnologijo Objektna tehnologija v Sloveniji Novosti pri organizaciji srečanja Sporočila, namenjena organizatorju srečanja Nazaj na OTS'98