Pomembni datumi

17. 03. 2017 Rok za prijavo prispevka – oddaja razširjenega povzetka
14. 04. 2017 Obvestilo avtorjem o uvrstitvi prispevkov v program
12. 05. 2017 Rok za oddajo za tisk pripravljenih prispevkov
13. in 14. 6. 2017 Konferenca OTS 2017