Spoštovani!

Informatika in informacijske tehnologije so že več desetletij gonilo inoviranja na vseh področjih poslovanja podjetij ter delovanja posameznikov. Odprti standardi in interoperabilnost ter vedno višja odzivnost informatikov vodijo k razvoju inteligentnih digitalnih storitvenih platform in inovativnih poslovnih modelov ter novih ekosistemov, kjer se povezujejo in sodelujejo ne le partnerji, temveč tudi konkurenti. To velja npr. tudi za vse aktualne tehnologije, med katerimi v zadnjem času izstopa tehnologija veriženja blokov. Širša javnost Blockchain običajno povezuje predvsem s kriptovalutami, je pa tehnologija veriženja blokov uporabna tudi na mnogih drugih področij in domenah, saj omogoča oblikovanje novih inovativnih decentraliziranih poslovnih modelov, povečuje zaupanje in varnost izvedenih transakcij, omogoča samodejno izvajanje t.i. pametnih pogodb ipd.

Povpraševanje po strokovnjakih s poznavanjem sodobnih tehnologij kot so Blockchain, Angular, React, Node.Js, Spring Boot, podatkovne rešitve NoSQL, Kubernetes, Docker, oblačne platforme in storitve, ter pristopov, povezanih s skaliranjem agilnih pristopov, (Biz)DevOps, vodenjem »Big Data« projektov, apliciranjem metod strojnega učenja, zagotavljanjem zasebnosti in varovanjem podatkov (primer uredbe GDPR) ter celovitim zagotavljanjem kakovosti, je ogromno.

Podobno kot v preteklosti pa za vse že omenjene kot tudi ostale novosti na področju informatike in IT velja, da tehnična znanja niso dovolj ter je za uspešno vpeljavo in uporabo potrebno oblikovati inovativne poslovne modele, upoštevati pravne, sociološke in kulturne vidike, zagotoviti ustrezno odzivnost, skalabilnost, varnost itd. ter nenazadnje zagotoviti visoko uporabnost rešitve. Skratka – nove rešitve in storitve morajo podjetjem in posameznikom olajšati poslovanje in poenostaviti življenje, ne pa ga dodatno zaplesti.

Prav zato bomo zelo veseli in hvaležni, če se nam pridružite tudi letos ter predstavite svoje izkušnje z najsodobnejšimi tehnologijami in pristopi, ki ste jih že ali jih še nameravate uporabiti pri reševanju konkretnih izzivov.

Vljudno vabljeni k sodelovanju na triindvajseti konferenci OTS 2018 v vlogi avtorja prispevka, delavnice, pokrovitelja in/ali udeleženca!

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

prof. dr. Marjan Heričko
predsednik konference OTS 2018