Spoštovani!

Tempo razvoja in inoviranja na področju informacijskih tehnologij, rešitev in storitev se žal ali na srečo ne umirja. Odgovornost in naloga informatikov je, da sodobne pristope interakcije z uporabnikom, prednosti odprtega, povezanega in inteligentnega spleta, poslovne analitike, zmožnosti vseprisotnih naprav in storitev, ki so vse prepletene z našimi vsakodnevnimi aktivnostmi in delovanjem, kot tudi vse druge tehnološke novosti smiselno vpeljemo in uporabimo pri razvoju sodobnih informacijskih rešitev in storitev. Vse z enim samim ultimativnim ciljem – prispevati k uspešnemu poslovanju podjetij kot tudi k višji kakovosti življenja posameznikov.

Uporabnost na informacijskih tehnologijah temelječih storitev kot tudi zanesljivost, varnost, zmogljivost in druge pričakovane značilnosti informacijskih rešitev žal niso samoumevne, še posebej če jim informatiki skozi procese razvoja, vzdrževanja in upravljanja ne namenimo ustrezne pozornosti in upoštevamo posebnosti problemskega področja in okolja, izkušenj, utečenih praks, inovativnega potenciala uporabnikov kot tudi razvojnih skupin.

Tudi letošnje srečanje je namenjeno izmenjavi izkušenj in prikazu praktičnih rešitev, ki so rezultat sistematične uporabe novih tehnologij, pristopov in orodij ter kritičnega ovrednotenja le-teh. Če želite predstaviti dobre in hkrati opozoriti na slabe prakse razvoja in obvladovanja sodobnih informacijskih rešitev, storitev in tehnologij, vljudno vabljeni na že dvajseto konferenco OTS 2015.

prof.dr. Marjan Heričko,
predsednik konference OTS 2015