Spoštovani!

Informatika in informacijske tehnologije so že več desetletij gonilo inoviranja na vseh področjih poslovanja podjetij ter delovanja posameznikov. Odprti standardi in interoperabilnost ter vedno višja odzivnost informatikov vodijo k razvoju inteligentnih digitalnih storitvenih platform in inovativnih poslovnih modelov ter novih ekosistemov, kjer se povezujejo in sodelujejo ne le partnerji, temveč tudi konkurenti. Vse večja in pomembnejša je vključenost končnih uporabnikov naših storitev in rešitev. Napredne informacijske tehnologije in sodobni pristopi k razvoju, vpeljavi in upravljanju omogočajo višjo stopnjo avtomatizacije in integracije doslej ločenih svetov, saj vzpostavljajo zaključeno zanko in zagotavljajo nenehne izboljšave, ki temeljijo na aktivnem sodelovanju in povratnih informacijah vseh vključenih akterjev.

Veseli in hvaležni bomo, če boste svoje izkušnje, tako dobre kot slabe,  glede aktualnih in porajajočih se informacijskih tehnologij in z njimi povezanimi pristopi delili z udeleženci dvaindvajsete strokovne konference OTS 2017 Sodobne informacijske tehnologije in storitve.

Vnaprej hvala za vaš prispevek in vljudno vabljeni k sodelovanju!

prof. dr. Marjan Heričko
predsednik konference OTS 2017