Spoštovani!

že hiter pogled na program letošnje konference, še v večji meri pa na spletnih straneh objavljeni povzetki dokazujejo, da tudi tokrat naslavljamo izjemno aktualne izzive! V prispevkih bodo namreč predstavljene izkušnje z uporabo tehnologij Blockchain, vključno z njimi povezanimi varnostnimi izzivi, podani konkretni primeri rešitev na arhitekturi mikrostoritev, predstavljene inteligentne storitve in platforme v oblaku, orodja in rešitve na osnovi tehnologij velepodatkov ter strojnega učenja, načini udejanjanja agilnih pristopov in neprekinjene dostave ter naslovljeni širši vidiki informacijske varnosti in zaščite podatkov. Vse s ciljem, da skozi zagotavljanje pričakovane in že kar samoumevne odzivnosti s pomočjo inovativnih rešitev in storitev prispevamo k uspešni digitalni preobrazbi tako poslovnih akterjev kot posameznikov.

Kar še posebej veseli in navdušuje, je dejstvo, da se še v preteklem letu zgolj nakazane namere in v sklopu pilotnih projektov preizkušane tehnologije, sedaj že odražajo v konkretnih projektih in rešitvah, namenjenih globalnemu trgu. Porajajoče tehnologije in pristopi pa že prinašajo nove izzive!

Vabljeni, da se nam pridružite in skozi izmenjavo spoznanj ter izkušenj skupaj oblikujemo prihodnost!

prof. dr. Marjan Heričko
predsednik konference OTS 2018